Hinge sündimine ja olemine. Etapid.

http://wsimag.com/science-and-technology/
Kõiksus. Tao ehk Allikas.
Valgus. Energia.
Need on sõnad, mis on seotud hinge loomisega.

Kõik on energia. Kõik koosneb energiast. Ka valgus.
Kõik on liikumises. Ka (valgus)energia.

Liikudes toimub selle suure energiakogumi(valguse) jagunemine väiksemateks osakesteks, killukesteks.

Liikumise aeglustudes aga osakesed tihenevad, võtavad asendi ja kuju. Nii muutub energia mateeriaks ja hing saab füüsilise vormi – keha.

Nõnda oleme osakesed valgusest, energiast, suuremast kollektiivsest kogumist, olemusest. Võib öelda, et oleme igaüks üks fragment teadvusega perest, mis koosneb teistest fragmentidest. Ühtlasi oleme kõik omavahel seotud.

Kehal seisab ees valik, kuidas ja kus saada kogemusi, millisel planeedil ka millistes dimensioonides. Võib teatud aeg olla Maal ja siis lahkuda mujale. Ja ka tagasi tulla. Igal hetk on valikuvõimalus.

Maal aga on erinevaid võimalusi kogemuste saamiseks, sest Maal on nii mineraalid, taimed kui ka loomad. Kogemusi nii seest- kui ka väljastpoolt.
Ja seda kõike paljude elude jooksul. Kogedes üht või teist nii kaua, et oleks saadud piisavalt kogemusi selleks, et edasi minna.

Neid eelnevaid kogemusi on vaja selleks, et valmistuda ette eluks inimesena.

Kuidas siis toimub järk-järguline ettevalmistus inimeluks?
Millised on need arenguetapid, mis järjekorras läbitakse?


1. Hinge sünd. Energia.

Kõigepealt ei saabu me Maale järelikult kohe inimesena, vaid väikese puhta ja abstraktse (elementaar)energiana, kes alles hakkab planeeti tunnetama, tunnetama elu. Tunnetama tuulena mägesid ja meresid, pilvi ja jõgesid, taimi, kalasid ja putukaid jne.
Koos teiste omasugustega kantakse deevadena hoolt Maa teatud füüsilise osa eest.
Deeva – elementaalolend loodusriigis.
Kui aja möödudes on soov Maad sügavamalt edasi uurida, siis veena (ookeanina), õppides tõusude ja mõõnade kaudu tundma Kuu mõju
Järgneb olemine ning tunnetamine maakoores, mägedena, kividena, metallidena. Olles nõnda deeva mineraalide maailmas ning osaledes uute vormide loomises.

Hiljem, juba inimesena, tõmbavad meid just need elemendid, kohad ja kivimid, kellena ja kus kunagi hingevormina sai oldud.


2. Taimed

Kui mineraalide maailma on piisavalt uuritud, siis toimub edasine areng taimede maailmas, taimede deevadena, aidates neid arenemisel ja uute liikide tekkel. Esialgu nende taimede, kes kasvavad suurte kolooniatena (samblikud, sammal, vetikad).
Edasi järjest rohkem keerulisemate üksikute ja individuaalide poole kuni puudeni välja, ühtlasi piirates nende hulka nendeni, kellega on tunnetatav parem side energeetilises plaanis.

Hiljem, juba inimesena, tõmbavad meid just needsamad taimed, kellega oli side loodud tol ammusel ajal ning tunneme, justkui oleksime sugulased. Kunagi olime me ise nemad.
Alateadlikult oleme võimelised kasutama nende taimede varjatud omadusi.


3. Mikroorganismid

Järgneb veelgi keerukam etapp. Alguses lihtsamate mikroorganismidena (bakterite, amööbidena) ja hiljem keerulisemate vormidena (vähilaadsed, putukad). Selles etapis kiireneb loominguline kohanemine. Omandatakse primitiivsemad instinktid, et ellu jääda.


4. Veeloomad, roomajad

Järgnevad elud kalade ning maal ja vees elavate loomade deevadena, osaledes nõnda nende elus hingekaaslasena, aga mitte sekkudes nende loomulikku elukäiku. Aga siiski on võimalus kiirendada nende evolutsiooni, arendades erinevaid mutatsioone.


5. Linnud ja väikeimetajad

Selles etapis toimub individuaalsuse tugevdamine, soojaverelisuse tunnetamine. Lindude saatmine. Nende lindude, kes veel tunnetavad end parve osana ning alles hakkavad oma individuaalsust teadvustama.
Loomade deevadena hakkab arenema liikumiskeskus, mida hakatakse kasutama inimesena.
Selle etapi lõpus toimub valik mingi looma suhtes, keda hakatakse aitama. Mitte tervet karja või parve.

Ka hiljem, inimesena, tunneme tõmmet selle looma või linnu suhtes.


6. Kõrgemalt arenenud loomad

Hakatakse huvituma palju kõrgemalt arenenud ning sõltumatutest metsikutest loomadest ja lindudest.
Selle etapi lõpus hakkab hing huvituma inimestest, valmistudes nõnda ette inimeluks beebihingena. Võime olla inimese kõrval palju aastaid elava kassi või truu koera deevaks.
Sel etapil saadud kogemused soodustavad hingestatuse teket ning emotsionaalse keskuse kujunemist. Need kujunevad täielikult välja aga alles järgmisel, inimeetapil.


7. Kõrgemad primaadid, delfiinid ja teised arenenud mõistusega loomad

Siia kuuluvad need loomad, kes on väga targad, aga ei oska veel nii hästi tunda, tunnetada. Siia etappi kuulub erinevate instrumentide ja sümbolite kasutamine, mõnuga eksperimenteerimine, riskimine. Samuti lähenemine inimestele, et nende võimeid ja võimalusi paremini tundma saada. Hakkavad arenema intellektuaalsed võimed. Need on vajalikud esimestes inimeludes, beebihingena.

Alateadlikult tunneme inimesena sidet just nende loomadega, kellega oleme sellest etapis seotud olnud.


Nüüd lõpuks on hing valmis sündima inimesena.
Aga ka nüüd on hingel valik, kas jääda Maale kehastuma või minna kuskile mujale planeedile.
Sündides aga siiski inimesena, hakkame looma ning töötlema karmat, elama inkarneerudes läbi paljusid elusid, omandama edasisi kogemusi, arenema. Koos teistega.
Kuni viimaks lõpetada oma maine arengutsükkel ja lahkuda. Teisele planeedile. Tagasi Taosse, Allikasse.

Inimhinge arenguetappidest saab lugeda siit -> Inimhinge vanuse etapid


PS!
Loomulikult on iga inimese enda õigus ja valik otsustada, kas talle sobib (uskumiseks) see hingearengu käsitlus või mõni muu.
(tõlkijapoolne märkus)


Tõlge Michaeli kanaldusest.

Tõlkinud ja toimetanud Ingrid Prass
CopyRight ©

Postita kommentaar

Copyright © Manaratas. Designed by OddThemes